ועידת עדיף ה-22 | 5-6.12.2022

לצפייה בערב הגאלה

לצפייה ביום הדיונים