פרס מפעל חיים למר אילן בק - דברי מנכ"ל עדיף, יובל נוריאל

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023