חברות הביטוח והפיננסים בצומת דרכים - הופכים משבר להזדמנות
שלי תשובה, שותף Deloitte-Monitor, ראש המגזר הפיננסי

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023