הרצאה: מ"מ הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
עמית גל, מ"מ הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023