התמודדות עם דיווח שלא נקלט
עם עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023