הכיסויים שיש לוודא שקיימים בקרן הפנסיה של העובד/ת
עם רוני ריבקינד, מנהל מקצועי, מור גמל ופנסיה

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023