פאנל: פנסיה - לשמור על יציבות בשוק דינאמי
בהנחיית: יוסי ברונהיים בהשתתפות: משה ארנסט - משנה למנכ"ל, מנהל החטיבה לחיסכון טווח, כלל ביטוח ופיננסים שני בלו הרפניסט - מנכ"לית הפניקס פנסיה וגמל ענת כנפו תבור - מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה חגי אורן - מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה עומית אורון - מנכ"ל מגדל מקפת, מנהל חיסכון טווח, מגדל

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023