תיקי ביטוח והיערכות נכונה לביקורת - חלק ב': נערכים לביקורת: מילוי מסמכי הנמקה ומקרי קצה
עם: עו"ד יניב גל - שותף, משרד קן-דרור & הראל ושות'; יועמ"ש לשכת היועצים הפנסיוניים בישראל

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023