שמירה על תשואה ריאלית בסביבה אינפלציונית
בהנחיית: יאיר בן דוד - מנהל תחום תאגידים וסוכנויות, טריא

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023