שירות ורווחיות בעידן של חדשנות
הרצאתו של אופיר חצבני - סמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקי, ד"ר פח וצבע.

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023