שיפור שורת הרווח
אודי צחר, חתם חבויות וסייבר, קופר נינוה

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023