שינויים במפת הפיננסים 2023
איל אליה, סמנכ"ל, מנהל חטיבת הפיננסים, הכשרה חברה לביטוח

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023