רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מציגה לראשונה את המערכת "כלי תומך החלטה"
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מציגה לראשונה את המערכת "כלי תומך החלטה"
בהשתתפות: אסף עבדה - ראש מחלקת סיעוד, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023