ריאיון אחד על אחד: מדיניות ורגולציה 2023
אוהד מעודי, סגן בכיר לממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מראיין: אילן פיש, עורך משנה עדיף

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023