צירוף לביטוח
עם: שמואל זקן - מנהל מחלקת ביטוחי רכוש, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023