פנסיה במציאות משתנה
מראיין: אילן פיש, עורך משנה, עדיף תקשורת ענת כנפו תבור, מנכ"לית אלטשולר שחם פנסיה וגמל

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023