פאנל פנסיה: מחשבים מסלול מחדש
מנחה: אלון ספונרו, פרישה מוקדמת בהשתתפות בכירי קרנות פנסיה: גיל פישמן - משנה למנכ"ל, מנהל תחום פנסיה, הפניקס עומר בן יאיר - סמנכ"ל מקצועי, אלטשולר שחם גמל ופנסיה אייל איליה - מנהל אגף מכירות פיננסים, חטיבת חיסכון ארוך טווח, כלל אילנה רישרד - יועצת משפטית, הראל פנסיה

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023