פאנל: מגמות והשפעות שוק הביטוח הגלובלי על השוק המקומי
מנחת הפאנל: עו"ד ריטה בעל טכסא, Chief Insurance Markets, Vesttoo משתתפים: אילן בק, יו"ר ומנכ"ל AON ישראל שרון שחם, משנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת הביטוח הכללי, מגדל אילן זיו, מנכ"ל קופר נינוה גיל ארזי, שותף מייסד ב-FinTLV הילה רוזנפלד, סמנכ"ל, מנהלת אגף עסקים, חוזי ופקולטטיבי, שלמה ביטוח

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023