סוכני הביטוח מול הרגולציה
נשיא לשכת סוכני הביטוח, שלמה אייזיק

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023