סוגיות מקצועיות בניוד לקרן פנסיה מקיפה
בהנחיית: עומר בן דוד - סמנכ"ל מקצועי, אלטשולר שחם גמל ופנסיה

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023