מקצוענות בעולם הפנסיוני: חלק ב' - ביטול אג"ח מיועד בקרנות הפנסיה
ביטול אג"ח מיועד בקרנות הפנסיה: כיצד משפיעה הרפורמה על הקצאת הנכסים? עם: מיכאל גורקוב - חוקר בתחום מקרו יציבותית, באגף הפיננסי בחטיבת המחקר, בנק ישראל

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023