מימוש זכויות ביטוחיות
זרקור: מנגישים את הרפואה מימוש זכויות ביטוחיות בהשתתפות מיקי קופל, מנכ"ל מדיהו

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023