"מחשב מסלול מחדש" - שירות לקוחות בתנאים משתנים
עם: קובי סבן, מנכ"ל שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023