להיות מוכן לביקורת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
עו"ד שלומי הדר, שותף במשרד ג'ון גבע - הדר ושות', עורכי דין ומגשרים

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023