לא החזק שורד, אלא המסתגל
התמורות בקרב סוכנויות הביטוח אסף אלמקיאס, מנכ"ל קוואליטי סוכנויות

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023