פנסיה זה גודיס-גיא קריגר, מנכ"ל מנורה פנסיה וגמל מסביר על חשיבות התכנון הפנסיוני

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023