עמיר טל מנכ"ל המסלקה הפנסיונית מסכם שנה, מביט ל-2022 ומספר על ממשק המעסיקים החדש
מראיין: אילן פיש, עורך משנה, עדיף תקשורת

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023