מיסוי פנסיוני וחידושי רגולציה - רונית כהן, מנהלת תחום קופות גמל ברשות המיסים
מראיינת: אילה אבני, מנכ"לית, סיטרין ייעוץ פנסיוני

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023