המעסיק בשוק הפנסיה החדש - פאנל של בכירי העולם הפנסיוני על תפקיד המעסיק בעולם החדש

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023