כללי מפתח לתכנון ביטוח עסקי לצרכי המבוטח
עו"ד ארז קדם, יועץ אסטרטגי לניהול סיכונים בבטיוח עסקי והבעלים של האקדמיה הפרקטית לביטוח

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023