יישוב תביעות
עם: ודיע עוואד - מנהל מחלקת ביטוחי חבויות, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023