חידושים והתאמות ברגולציה
בהנחיית: עו"ד ג'ון גבע, משד עורכי דין גבע הדר ושות'

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023