חידושים בביטוחי נסיעות לחו"ל
זרקור: ביטוחי נסיעות לחו"ל חידושים בביטוחי נסיעות לחו"ל עם: מור פפקין, מנהלת תחום ביטוח נסיעות לחו"ל, הפניקס

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023