השקעות מתקדמות בתקופה של ריבית משתנה
מראיין: אילן פיש, עורך משנה עדיף תקשורת גיל סתיו, מנכ"ל בלנדר ישראל

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023