האתגרים הקרובים של המסלקה הפנסיונית
עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023