אתגרי מערכת הבריאות - פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות
אתגרי מערכת הבריאות - פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023