אתגרי השיווק של חברות סוכנים - מנכ"ל שלמה ביטוח
מראיין: רועי ויינברגר, כתב בנקים וביטוח, גלובס דורון גינת, מנכ"ל שלמה ביטוח

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023