אתגרי השיווק של חברות סוכנים - מנכ"לית פספורטכארד
מראיין: רועי ויינברגר, כתב בנקים וביטוח, גלובס רונית סגל, מנכ"לית פספורטכארד

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023