אתגרי השיווק של חברות הסוכנים - מנכ"ל איילון חברה לביטוח
מראיין: רועי ויינברגר, כתב בנקים וביטוח, גלובס שרון רייך, מנכ"ל איילון חברה לביטוח

שידורים נוספים מהכנס

לא החזק שורד, אלא המסתגל

סוכני הביטוח מול הרגולציה

השקעה בכלים שמחוץ לקופסה

שיווק מותאם לשנת 2023