קו לבריאות
סדרה בהנחיית איילת ערוסי בה יקבלו ביטוי מוביל הדעה בענף בתחום הבריאות עם הסברים כיצד יש לפעול ברוח התקופה, הסברים על פוליסות של החברות המובילות, התנהלות בתביעות ועד
6 פרקים זמינים