הזווית המשפטית
סדרה בשיתוף ג'ון גבע, הדר עורכי דין ומגשרים בה מתקיים דיון בנושאים משפטיים אשר רלוונטיים לרוח התקופה וקהל היעד
3 פרקים זמינים