הצעד הבא
פרק 12
איך בונים תכנית עבודה שנתית?
מה הצעדים שאנחנו צריכים לבצע על מנת לסיים את 2021 בצורה מוצלחת?
הפרק שודר בתאריך 03/12/2020

פרקים נוספים