הזווית המשפטית
פרק 3
אבטחת מידע
נושא אבטחת המידע הופך להיות אקוטי יותר ויותר עבור בעלי הרישיון.
הסוכן מחוייב לשמור על סודיות המידע ועל אבטחתו בכדי להגן על פרטיות האנשים שהמידע שלהם נשמר במאגרים.
בשידור זה יוצגו הטעויות ביישום השגוי של התקנות ויפורטו החובות החלות על בעל הרישיון מתוקף התקנות.
הפרק שודר בתאריך 10/06/2020

פרקים נוספים