הזווית המשפטית
פרק 1
הסוכן האובייקטיבי? שכר טרחה במקביל לעמלה אחידה מהיצרנים
הפרק שודר בתאריך 10/05/2020

פרקים נוספים